การตอกเสาเข็มเป็นรากฐานของตึก

ตอกเสาเข็ม

บริการตอกเสาเข็ม ขายเสาเข็ม ขายแผ่นพื้น www.ptconcrete.co.th   จากกระแสข่าวสารในปัจจุบันเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ในงานก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือที่อยู่อาศัยต่างๆนั้นมักจะไม่ค่อยได้มาตรฐานสักเท่าไหร่ โดยหากมีการสร้างบ้านที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นก็มักจะส่งผลเสียตามมาและก่อเป็นปัญหาเรื้อรังระยะยาว โดยปัญหานั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของพื้นดินทรุดตัว รวมไปถึงผนังของอาคารเกิดการแตกร้าว เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่าปัญหาดังกล่าวนั้นมีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย โดยมีสาเหตุหลักๆมาจากการสร้างโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนโดยปราศจากการตอกเสาเข็มนั่นเอง ในปัจจุบันนี้นับได้ว่าการตอกเสาเข็มนั้นเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังจะสามารถช่วยให้อาคารบ้านเรือนนั้นมีความแข็งแรงทนทานและสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้กับโครงสร้างอาคารนั้นอีกด้วย โดยเสาเข็มจะมีหน้าที่ในการช่วยค้ำยันตัวโครงสร้างของอาคาร รวมถึงช่วยถ่ายน้ำหนักจากตัวโครงสร้างอาคารลงสู่พื้นดินอีกด้วย การตอกเสาเข็มในปัจจุบันนับได้ว่าเป็นบทบาท และยังเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการสร้างโครงสร้างของอาคาร ซึ่งเสาเข็มนั้นจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงในกับตัวโครงสร้างของอาคาร อีกทั้งยังช่วยให้อาคารที่สร้างนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงและรวมไปถึงมีมาตรฐานที่มีความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานที่ยาวนานอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นในในความปลอดภัยอีกด้วย โดยการตอกเสาเข็มนั้น จะต้องมีการตอกลงไปลึกจนถึงชั้นทราย เนื่องจากความลึกระดับชั้นทรายนั้นจะช่วยในการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารได้อย่างดีที่สุด ซึ่งหากผู้ก่อสร้างไม่ได้เจาะเสาเข็มลงลึกถึงชั้นทราบแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้ตัวอาคารนั้นทรุดได้ ซึ่งในแต่ละพื้นที่และแต่ละภูมิภาคต่างๆก็ย่อมมีขนาดความลึกของชั้นทรายไม่เท่ากัน อีกทั้งระยะห่างของเสาเข็มก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยปกติแล้วเสาเข็มแต่ละต้นต้องมีระยะห่างอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าของความกว้างของเสาเข็มนั่นเอง เสาเข็มที่ใช้ตอกตัวอาคารบ้านเรือนนั้นมีอยู่หลากหลายชนอดและหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทนั้นก็จะมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของวิธีการตอก รวมถึงคุณสมบัติของตัวเสาเข็มชนิดนั้นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่จะนำเสาเข็มชนิดไหนมาใช้นั้นก็จะมีปัจจัยในการทำอยู่หลายอย่างอีกเช่นกัน ทั้งขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่จะสร้าง ความกว้างความแคบของพื้นที่ อีกทั้งยังรวมไปถึงสภาพของพื้นดินและลักษณะความชื้นของพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างด้วย โดยตัวแปรดังกล่าวนั้นต้องได้รับการวิเคราะห์จากวิศวกรที่มีความชำนาญเพื่อวิเคราะห์และเพื่อหลีกเลียปัจจัยที่จะเกิดปัญหาในอนาคตนั่นเอง